Güzəştli kredit üçün tələb olunan sənədlər

Güzəştli kredit əldə etmək üçün sahibkarlar hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?

Güzəştli kredit üçün girov tələbi

Güzəştli kredit əldə etmək üçün girov tələb olunurmu?

Sahibkarların hüquq və vəzifələri

Güzəştli kreditlər üzrə sahibkarların hansı hüquq və vəzifələri var?

44 000

Layihə

6,7 mlrd

Layihələrin ümumi dəyəri

2,9 mlrd

Dövlətin güzəştli krediti verilmişdir