Müraciət qaydası

Geri

Müraciət qaydası

 

Sahibkar müvəkkil kredit təşkilatına müraciət edir.

 

Kredit təşkilatı qərarını 10 iş günü ərzində sahibkara bildirir.

 

Kredit təşkilatı layihəyə müsbət rəy verdiyi halda, Fonda müraciət edir.

Fond qərarını 10 iş günü ərzində kredit təşkilatına bildirir.

 
 

Fond müsbət qərar qəbul edərsə, kredit təşkilatı sahibkarla sənədləşmə işlərini yekunlaşdıraraq sifariş göndərir.