Prioritet istiqamətlər

Geri

İqtisadiyyatın sahələri üzrə / 
İqtisadi rayonlar üzrə
İqtisadiyyatın sahələri üzrə prioritet istiqamətlər

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə 2024-cü il üçün iqtisadiyyatın sahələri üzrə 

 

PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi”nin 4.9.13-cü “Fondun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın sahələri və iqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirmək” bəndindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar iqtisadiyyatın sahələri üzrə aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuşdur:

 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə prioritet istiqamətlər:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin dəstəklənməsi

-qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafı üzrə istehsal və emal (o cümlədən aqrar emal) yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

-kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı üzrə istehsal yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

-logistik xidmət layihələrinin dəstəklənməsi;

-anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

-turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi (Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu istisna);

-balıqçılıq və akvakultura, həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

-yaşıl,rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

-kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

-təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi (Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu istisna);

-tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi (Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu istisna);

-xidmət sahələri üzrə layihələrin dəstəklənməsi (yalnız Naxçıvan MR və işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə). 

İqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətlər

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə 2024-cü il üçün iqtisadi rayonlar üzrə

PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi”nin 4.9.13-cü “Fondun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın sahələri və iqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirmək” bəndindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar iqtisadi rayonlar üzrə aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuşdur:

Bakı iqtisadi rayonu üzrə (Bakı şəhəri)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins heyvandarlıq və quşçuluq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində(yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl,rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi.

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu üzrə (Abşeron, Xızı, Sumqayıt)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins heyvandarlıq və quşçuluq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi (yalnız Xızı rayonu üzrə);

- ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması;

- logistik xidmət(qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya,maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl,rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi (yalnız Xızı rayonu üzrə);

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi (yalnız Xızı rayonu üzrə).

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu üzrə (Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Ucar, Zərdab,Kürdəmir)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- pambıqçılıq, çəltikçilik, baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaqurutma, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrindəstəklənməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Mil-Muğan iqtisadi rayonu üzrə (Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- pambıqçılıq, çəltikçilik, baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- tütünqurutma, baramaqurutma, ət kəsimi müəssisələrinin, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu üzrə (Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Biləsuvar, Neftçala)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- pambıqçılıq, çəltikçilik, baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- tütünqurutma, baramaqurutma, ət kəsimi müəssisələrinin, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura, həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu üzrə (İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik və bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaçılıq və tütünçülük təsərrüfatlarının, eləcə də tütünqurutma, baramaqurutma müəssisələrinin yaradılması;

- yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- startap layihələrin dəstəklənməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması və ya genişləndirilməsi

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu üzrə (Gəncə, Naftalan, Daşkəsən, Samux, Göygöl, Goranboy)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi; 

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- dağ-mədən sənayesinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu üzrə (Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- dağ-mədən sənayesinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə (Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət(qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl,rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu üzrə (Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

-aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq (sitrus) və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- çayçılıq, tütünçülük, çəltikçilik və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- tütünqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə (Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq (qərzəkli və sair) və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- çayçılıq, tütünçülük və baramaçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;

- tütünqurutma, baramaqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- dağ-mədən sənayesinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- soyuducu və taxıl anbarı kompleksləri, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə (Xankəndi şəhəri, Xocalı, Xocavənd, Şuşa, Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi; 

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- şərabçılıq və mineral sular müəsissələrinin yaradılması dəstəklənməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- dağ-mədən sənayesinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu üzrə (Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi; 

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- şərabçılıq və mineral sular müəsissələrinin yaradılması dəstəklənməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət(qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- dağ-mədən sənayesinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi.

 

Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə (Naxçıvan şəhəri,Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli, Şərur)

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- aqrar sektorda emal müəssisələrinin yaradılması və mövcud emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;

- aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu və digər heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- müasir suvarma sistemləri və digər müasir texnologiyaların tətbiqi ilə əkinçilik, intensiv bağçılıq və toxumçuluq-tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı, qüvvəli yem və ət kəsimi müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- baramaçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;

- baramaqurutma, yun və dəri qəbulu məntəqələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- şərabçılıq və mineral sular müəsissələrinin yaradılması dəstəklənməsi;

- turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- logistik xidmət (qida və qeyri-qida məhsullarının daşınması, habelə daşımalarla əlaqədar parkların yaradılması, yenilənməsi və genişləndirilməsinə dair layihələr);

- anbar komplekslərinin yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- müasir texnologiyalar əsasında istehsal və emal sahələrində(yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma sənayesi və s.) müəssisələrin yaradılması və ya genişləndirilməsi;

- dağ-mədən sənayesinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- balıqçılıq və akvakultura,həmçinin akvaponika təsərrüfatlarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- yaşıl, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;

- təhsil sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- tibb sahəsi üzrə layihələrin dəstəklənməsi;

- xidmət sahələri üzrə layihələrin dəstəklənməsi.