Geri

Kredit kalkulyatoru

Qeyd: Bu kalkulyatorda hesablanan nəticələrlə bank tərəfindən konkret avadanlıq kreditləri üzrə müəyyən edilən ödəniş cədvəli arasında kiçik fərqlər yarana bilər. Belə ki, kalkulyatorla hesablama aparılarkən, banklar tərəfindən müəyyən edilən komissiya haqqı nəzərə alınmır. Bu kalkulyator sahibkarlar tərəfindən bizneslərinin planlaşdırılmasına kömək məqsədilə avadanlıq kreditləri üzrə ilkin hesablamaların aparılması üçün qurulmuşdur.