Geri

Kredit kalkulyatoru

Qeyd: Bu kalkulyatorda hesablanan nəticələrlə bank tərəfindən konkret Avadanlıq kreditlər üzrə müəyyən edilən ödəniş cədvəli arasında kiçik fərqlər yarana bilər. Belə ki, kalkulyatorla hesablama aparılarkən, banklar tərəfindən müəyyən edilən komisyon haqqlar nəzərə alınmır. Bu kalkulyator sahibkarlar tərəfindən bizneslərinin planlaşdırılmasına kömək məqsədilə Avadanlıq kreditlər üzrə ilkin hesablamaların aparılması üçün qurulmuşdur.