Geri

Tələb olunan sənədlər

1. Sahibkarlıq subyektinin müraciəti, o cümlədən məlumatların Fonda ötürülməsinə dair razılığı;
2. Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının və ya fiziki şəxsin VÖEN-nin, onların 
qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
3. Sahibkarlıq subyektinin kredit hesabından çıxarış;
4. Kredit müqaviləsi və ödəniş qrafikinin surəti (kredit xətti üzrə ödəniş qrafiki tələb olunmur);
5. Kredit hesabatı;
6. Kreditə dair qısa məlumat (kredit təşkilatı və sahibkarlıq subyekti tərəfindən imza və möhürlə təsdiqlənməklə)
7. Kreditin təyinatı üzrə istifadəsini (köçürmə və mal alışını) təsdiq edən sənədlər.(minimum istehlak səbəti üzrə)

Qeyd: Sənədlərin əsli ilə düz olması müvəkkil kredit təşkilatının səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imza və möhürlə təsdiq edilir, notarial qaydada təsdiq tələb olunmur.