Geri

Müraciət qaydası

Sahibkar faiz subsidiyası almaq üçün kredit təşkilatına müraciət edir.

Kredit təşkilatı lazımi sənədləri toplamaqla 10 iş günü ərzində Fonda təqdim edir.

Fond 3 iş günü ərzində qərar verərək kredit təşkilatına məlumat verir

Kredit təşkilatı 2 iş günü ərzində Fondun qərarını sahibkara bildirir.

Kredit təşkilatı tərəfindən vəsaitin köçürülməsi haqqında sənəd təqdim edildikdən 3 gün ərzində vəsait kredit təşkilatının hesabına köçürülür.