FAQ

Geri

1. Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən qiymətləndirilmək üçün təqdim olunmuş layihələrə hansı müddətdə baxılır?
2. Müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən kredit vəsaitinin ayrılması barədə Fonda sifariş göndərildikdən sonra kredit vəsaiti hansı müddət ərzində sahibkarlıq subyektinin hesabına köçürülür?
3. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun güzəştli kredit vəsaitlərinin hədləri nə qədərdir?
4. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun kreditləri hansı müddətə verilir?
5. Avadanlıq kreditini necə əldə etmək olar?
6. Avadanlıq krediti hansı şərtlərlə verilir?
7. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun kreditlərinə tətbiq edilən illik faiz dərəcələri nə qədərdir?
8. Verilmiş kreditlərlər üzrə ödənişlər necə həyata keçirilir?
9. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun kreditlərinə tətbiq edilən güzəşt müddəti nə qədərdir?
10. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri hesabına sahibkarlıq subyektinə ayrılmış kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət necə həyata keçirilir?
11. Bu krediti əldə etmək üçün girov tələb olunurmu?
12. Ödəmə müddətinin uzadılması mümkündürmü?
13. İqtisadiyyatın hansı sahəsi ilə məşğul olan sahibkarlar güzəştli kredit əldə edə bilər?
14. Sahibkarlıq subyektlərinin Fondun vəsaitlərindən istifadə ilə bağlı müraciətlərinə müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən hansı müddət ərzində baxılır?
15. Güzəştli kreditləri əldə etmək etmək üçün sahibkar hara müraciət etməlidir? Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna və ya müvəkkil kredit təşkilatının baş ofisinə gəlmək mütləqdirmi?