185 Arxiv
Elanlar

Geri

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2015-ci il ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

İqtisadiyyatın sahələri üzrə

min manatla

s/s

İqtisadiyyatın sahələri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi(%)

Kreditin məbləği

Xüsusi çəkisi(%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)

1

Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı   və emalı

138 2.6 35444.2 14.3 2053

2

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

9 0.2 12291.0 5.0 192

3

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı

5080 96.9 158145.2 63.6 9838

4

Xidmət (infrastruktur) sahələrinin inkişaf


16
0.3 42605.0 17.1 504
  Yekun: 5243 100.0 248485.4 100.0 12587
   

Kreditin növləri üzrə

 

s/s

Kreditin növləri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi(%)

Kreditin məbləği  

Xüsusi çəkisi(%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı(nəfər)

1

Kiçik həcmli kreditlər

5157 98.3 55464.4 22.3 8612

2

Orta həcmli kreditlər

29 0.6 6083.0 2.4 503

3

Böyük həcmli kreditlər

57 1.1 186938.0 75.3 3472
Cəmi 5243 100.0 248485.4 100.0 12587