189 Arxiv
Xəbərlər

Geri

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2018-ci ilin I rübü ərzində maliyyələşdirilmiş layihələrin bölgüsü 16.04.2018 / Konfranslar, iclaslar
İqtisadiyyatın sahələri üzrə 
s/s İqtisadiyyatın sahələri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 12 8.9 16093.5 32.2 709
2 Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 9 6.6 2690 5.4 63
3 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 112 83 29555.7 59.1 4373
4 Xidmət ( infrastruktur) sahələrinin inkişafı 2 1.5 1680 3.3 0
 Cəmi 135 100 50019.2 100 5145
 
Kreditin növləri üzrə
s/s Kreditlərin növləri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Kiçik həcmli kreditlər 109 80.7 1102.7 2.2 138
2 Orta həcmli kreditlər 9 6.7 1458 2.9 95
3 Böyük həcmli kreditlər 17 12.6 47458.5 94.9 4912
Cəmi 135 100 50019.2 100 5145