187 Arxiv
Xəbərlər

Geri

2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar 15.02.2017 / Konfranslar, iclaslar
İqtisadiyyatın sahələri üzrə 
s/s İqtisadiyyatın sahələri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 121 4.9 32506.3 17.2 1112
2 Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 12 0.5 22542 11.9 674
3 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 2336 94.3 120876.8 63.8 5213
4  Xidmət  (infrastruktur) sahələrinin  inkişafı 8 0.3 13495 7.1 1107
 Cəmi 2477 100 189420.1 100 8106
 
Kreditin növləri üzrə
s/s Kreditlərin növləri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Kiçik həcmli kreditlər 2402 97 22877.8 12.1 3398
2 Orta həcmli kreditlər 34 1.4 8890.3 4.7 895
3 Böyük həcmli kreditlər 41 1.6 157652 83.2 3813
Cəmi 2477 100 189420.1 100 8106