İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
İQTİSADİ RAYONLAR ÜZRƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin səmərəli

yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi rayonlar üzrə


PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR


Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi”nin 4.9.13-cü “Fondun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın sahələri və iqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirmək” bəndindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar iqtisadi rayonlar üzrə aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuşdur:


Abşeron iqtisadi rayonu üzrə


- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
- aqroparkların yaradılması;
- ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
- startap layihələrin dəstəklənməsi;
- turizmin inkişafı;
- meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
- intensiv bağçılıq (zeytun, badam və sair) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması;
- tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma və s.) müəssisələrin yaradılması;
- idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
- balıçılıq və digər su bioresurslarının bərpa olunması və artırılmasının dəstəklənməsi;
- ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı (suvenir istehsalı və sair);
- mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.


Aran iqtisadi rayonu üzrə


- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
- aqroparkların yaradılması;
- ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- startap layihələrin dəstəklənməsi;
- meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
- qüvvəli yem istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq (xurma, nar, üzüm və sair) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- pambıqçılıq təsərrüfatlarının və pambıq emalı müəssisələrinin yaradılması;
- logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması
- müasir suvarma sistemlərinin və tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, maşınqayırma və sair) müəssisələrin yaradılması;
- idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
- mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.


Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu üzrə


- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
- aqroparkların yaradılması;
- ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- startap layihələrin dəstəklənməsi;
- turizmin inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);
- meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
- ənənəvi meyvə sortları ("Qızıləhmədi", "Qəndi-sinab" və sair) üzrə bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması;
- tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- digər istehsal, emal və xidmət sahələrində müəssisələrin yaradılması;
- idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
- ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı (suvenir istehsalı, dulusçuluq, ipəkçilik, misgərlik və sair)
- mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.


Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə


- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
- aqroparkların yaradılması;
- ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- startap layihələrin dəstəklənməsi;
- turizmin inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);
- meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
- qüvvəli yem istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq (üzüm, xurma, ərik və sair) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması;
- tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, maşınqayırma və sair) müəssisələrin yaradılması;
- idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
- ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı (xalçaçılıq, dulusçuluq, ipəkçilik, misgərlik və sair)
- mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.
- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
- aqroparkların yaradılması;
- ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- startap layihələrin dəstəklənməsi;
- turizmin inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);
- meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
- intensiv bağçılıq (alma, fındıq, üzüm və sair) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- ənənəvi meyvə sortları ("Qızıləhmədi", "Qəndi-sinab" və sair) üzrə bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması;
- tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- digər istehsal, emal və xidmət sahələrində müəssisələrin yaradılması;
- idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
- balıçılıq və digər su bioresurslarının bərpa olunması və artırılmasının dəstəklənməsi;
- ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı (suvenir istehsalı, xalçaçılıq və sair)
- mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.


Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə


 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
  - ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
  - müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
  - startap layihələrin dəstəklənməsi;
  - turizmin inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);
  - meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
  - ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
  - innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
  - intensiv sitrus bağçılığı təsərrüfatlarının yaradılması;
  - intensiv bağçılıq (sitrus) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
  - müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
  - tütünçülük təsərrüfatlarının və tütün emalı sahələrinin yaradılması;
  - logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması;
  - tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
  - digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma və s.) müəssisələrin yaradılması;
  - idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
  - balıçılıq və digər su bioresurslarının bərpa olunması və artırılmasının dəstəklənməsi;
  - mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.
  - Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə
  - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
  - aqroparkların yaradılması;
  - ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
  - müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
  - startap layihələrin dəstəklənməsi;
  - turizmin inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);
  - meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
  - ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
  - innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
  - intensiv bağçılıq (qərzəkli və sair) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
  - ənənəvi meyvə sortları üzrə bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
  - müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
  - tütünçülük təsərrüfatlarının və tütün emalı sahələrinin yaradılması;
  - taxıl anbarı kompleksi, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması;
  - tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
  - digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma və s.) müəssisələrin yaradılması;
  - idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
  - ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı (suvenir istehsalı, xalçaçılıq, dulusçuluq, ipəkçilik, misgərlik və sair)
  - mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.
  - Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə
  - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
  - ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
  - müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
  - startap layihələrin dəstəklənməsi;
  - meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
  - ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
  - innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
  - intensiv bağçılıq (xurma, üzüm və sair) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
  - müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
  - logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması
  - digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma və s.) müəssisələrin yaradılması;
  - idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
  - mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.