İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
İQTİSADİYYATIN SAHƏLƏRİ ÜZRƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin səmərəli

yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın sahələri üzrə


PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR


Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi”nin 4.9.13-cü “Fondun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın sahələri və iqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirmək” bəndindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar iqtisadiyyatın sahələri üzrə aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuşdur:


İqtisadiyyatın sahələri üzrə prioritet istiqamətlər:


- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan istehsal və emal sahələrinin yaradılması;
- aqroparkların yaradılması;
- ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- startap layihələrin dəstəklənməsi;
- turizmin inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);
- meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı, həmçinin qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz istehsalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçik və orta ölçülü) yaradılması;
- innovativ texnologiyalar əsasında yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi;
- qüvvəli yem istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq (üzüm, alma, nar, zeytun, badam, qərzəkli və. s) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- ənənəvi meyvə sortları ("Qızıləhmədi", "Qəndi-sinab" və sair) üzrə bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- texniki bitkilərin istehsalı və emalı sahələrinin yaradılması;
- logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı), taxıl anbarı kompleksi, yaşıl marketlərin və fermer mağazalarının yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin və tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- digər istehsal, emal və xidmət sahələrində (yüngül, yeyinti, kimya, maşınqayırma və s.) müəssisələrin yaradılması;
- idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;
- Balıçılıq və digər su bioresurslarının bərpa olunması və artırılmasının dəstəklənməsi;
- Ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı (xalçaçılıq, suvenir, dulusçuluq, ipəkçilik, misgərlik və sair);
- Mikro və kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənc, qadın, əlil və məcburi köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin) inkişafı.