İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
İQTİSADİYYATIN SAHƏLƏRİ ÜZRƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə 2022-ci il üçün iqtisadiyyatın sahələri üzrə 

 

PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi Qaydası”nın 2-ci “Fondun güzəştli kredit vəsaitindən istifadə istiqamətləri” bəndinin icrası ilə əlaqədar iqtisadiyyatın sahələri üzrə aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuşdur:

 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə prioritet istiqamətlər:

 

 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələrinin dəstəklənməsi;
 • kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı üzrə istehsal, emal və xidmət yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;
 • qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafı üzrə istehsal və emal yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;
 • xidmət (tibb, təhsil, ictimai iaşə və ictimai nəqliyyat xidməti) yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;
 • logistik mərkəz (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, avtonəqliyyat vasitəsilə daşınması və satışı), soyuducu və taxıl anbarı kompleksləri, yaşıl market və fermer mağazalarının yaradılması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;
 • turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;
 • Tikinti sektorunda istifadə olunan maşın, qurğu və avadanlıqların alınması yönümlü layihələrin dəstəklənməsi;
 • ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə xalçaçılıq, dulusçuluq, ipəkçilik, misgərlik, suvenir istehsalı və sair sahələrin dəstəklənməsi;
 • startap layihələrin dəstəklənməsi;
 • kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı layihələrinin dəstəklənməsi;
 • rəqəmsal iqtisadiyyat, internet, telekommunikasiya xidmətlərinin inkişafı layihələrinin dəstəklənməsi;
 • bərpa olunan enerjinin tətbiqi, bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi, avadanlıq və qurğular istehsalının həyata keçirilməsi yönümlü layihələrin dəstəklənməsi.

 

Layihələrin qiymətləndirilməsi zamanı üstünlük veriləcək meyarlar:

 

 • qeyri-neft sektorunun inkişafı üzrə innovativ texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal və emal müəssisələrin yaradılması və ya mövcud müəssisələrin modernləşdirilməsi və ya genişləndirilməsi;
 • idxaləvəzləyici və ixrac yönümlü qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;
 • aqroparkların, eləcə də aqrar sektorda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə (o cümlədən müasir suvarma sistemləri və digər innovativ texnologiyalar əsasında) fermer təsərrüfatlarının və emal müəssisələrinin yaradılması və ya genişləndirilməsi;
 • ESG (ətraf mühit, sosial və korporativ idarəetmə) yönümlü layihələrin dəstəklənməsi, o cümlədən: Ətraf mühit üzrə - ekoloji tarazlığı təmin edən, o cümlədən tullantıların idarəolunması, hava və suyun çirklənməsinin qarşısının alınması, karbon qazı emissiyasının azaldılması və s.; Sosial faktorlar üzrə - yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin həssas qruplarının (o cümlədən gənc, qadın, əlillərin) dəstəklənməsi və s.; Korporativ idarəetmə üzrə - fəaliyyətdə şəffaflığın, hesabatlılığın təmin edilməsi və s.
 • BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (yoxsulluğun azaldılması, gender bərabərliyinin təmin olunması, sərfəli və təmiz enerjinin tətbiqi, sənaye, innovasiya və infrastrukturun inkişafı və s.) əsaslanan layihələrin dəstəklənməsi;
 • mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi;
 • işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafa xidmət edən biznes layihələrin dəstəklənməsi.