İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
XƏBƏRLƏR
11.11.2016 / Konfranslar, iclaslar
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2016-cı ilin III rübü ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat
İqtisadiyyatın sahələri üzrə 
s/s İqtisadiyyatın sahələri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 82 4.5 19269 16 815
2 Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 11 0.6 17838.5 14.8 576
3 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1718 94.7 70962.6 58.8 3345
4  Xidmət  (infrastruktur) sahələrinin  inkişafı 4.0 0.2 12515.0 10.4 953.0
 Cəmi 1815 100 120585.1 100 5689
 
Kreditin növləri üzrə
s/s Kreditlərin növləri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Kiçik həcmli kreditlər 1768 97.4 16671.6 13.8 2623
2 Orta həcmli kreditlər 21 1.2 5735 4.8 628
3 Böyük həcmli kreditlər 26 1.4 98178.5 81.4 2438
Cəmi 1815 100 120585.1 100 5689