İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
XƏBƏRLƏR
31.01.2014 / Konfranslar, iclaslar
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2013-cü il ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

 

 

 İqtisadiyyatın sahələri üzrə

min manatla

s/s

İqtisadiyyatın sahələri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi(%)

Kreditin məbləği

Xüsusi çəkisi(%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)

1

Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı   və emalı

175 3.9 85325.0 31.0 2496

2

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı

4276 95.7 149511.0 54.4 8947

3

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

10 0.2 32679.0 11.9 461

4

Xidmət sahələrinin inkişafı

7 0.2 7485.0 2.7 141
  Cəmi: 4468 100.0 275000.0 100.0 12045
   

Kreditin növləri üzrə

 

s/s

Kreditin növləri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi(%)

Kreditin məbləği  

Xüsusi çəkisi(%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı(nəfər)

1

Kiçik həcmli kreditlər

4377 98.0 52914.7 19.2 7669

2

Orta həcmli kreditlər

29 0.6 4341.0 1.6 293

3

Böyük həcmli kreditlər

62 1.4 217744.3 79.2 4083
Cəmi: 4468 100.0 275000.0 100.0 12045