İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
XƏBƏRLƏR
01.11.2013 / Konfranslar, iclaslar
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2013-cü ilin 9 ayı ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

 

 

 İqtisadiyyatın sahələri üzrə

min manatla

s/s

İqtisadiyyatın sahələri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi(%)

Kreditin məbləği

Xüsusi çəkisi(%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)

1

Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı   və emalı

142 4.0 82131.0 33.5 2304

2

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

9 0.3 32669.0 13.3 460

3

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı

3369 95.5 122913.0 50.1 7263

4

Xidmət (infrastruktur) sahələrinin inkişaf

7 0.2 7485.0 3.1 141
  Yekun: 3527 100.0 245198.0 100.0 10168
   

Kreditin növləri üzrə

 

s/s

Kreditin növləri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi(%)

Kreditin məbləği  

Xüsusi çəkisi(%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı(nəfər)

1

Kiçik həcmli kreditlər

3452 97.9 41857.7 17.0 6114

2

Orta həcmli kreditlər

18 0.5 2616.0 1.1 181

3

Böyük həcmli kreditlər

57 1.6 200724.3 81.9 3873
Cəmi 3527 100.0 245198.0 100.0 10168