İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
KREDİT PORTFELİNİN ARTIM DİNAMİKASI