İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
SAHİBKARLARA XİDMƏT MƏRKƏZİ

QAYNAR XƏTT :  (+99412) 310-23-00

 GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏR

  1. Telefon məlumat:

 • Telefon zənglərinin operativ cavablandırılması, qeydə alınması və zərurət yarandığı təqdirdə müraciətin mahiyyətinə uyğun adiyyəti struktur şöbələrə yönləndirilməsi;
 • Müraciətçinin istəyinə uyğun olaraq lazımi məlumatın ona göndərilməsi;
 • Videomüraciətlərin qəbulu.
 1. Maarifləndirmə:
 • Güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmi;
 • Tələb olunan sənədlər;
 • Fondla əməkdaşlıq edən müvəkkil kredit təşkilatları;
 • Güzəştli kreditlərin verilməsi üzrə prioritet istiqamətlər;
 • Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin izah edilməsi və s.
 1. Məsləhət:
 • Zəruri hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların toplanması və sahibkarlıq subyektlərinə təqdim edilməsi;
 • Biznes planların hazırlanması və qiymətləndirilməsi meyarları;
 • Mövcud bazar konyunkturunun öyrənilməsi;
 • İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində tətbiq olunan müasir texnologiyalar;
 • Xarici iqtisadi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və s.
 1. Digər xidmətlər:
 • Sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üzrə işgüzar münasibətlərin yaradılmasına dəstək;
 • Zəruri elmi-texniki biliklərin və yeniliklərin təbliği və təşviqi;
 • Yeni texnologiyalara əsaslanan layihələr üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və sahibkarlıq subyektlərinə ötürülməsi.