İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
İQTİSADİYYATIN SAHƏLƏRİ ÜZRƏ

- Logistika mərkəzləri

- Taxıl anbarı kompleksləri

- İri taxılçılıq təsərrüfatları (müasir suvarma sisteminin tətbiqi ilə)

- Damazlıq yumurta və broyler təsərrüfatları

- Cins heyvandarlıq kompleksləri

- Spirtli içkilər istehsalı müəssisələri

- İstixana kompleksləri

- Üzümçülük təsərrüfatları

- İntensiv bağçılıq, tingçilik və toxumçuluq təsərrüfatları

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının (meyvə-tərəvəz) emalı müəssisələri

- Süd emalı müəssisələri

- Ət emalı (kəsim fabriki) müəssisələri

- Quru meyvə istehsalı müəssisələri

- Süfrə suları istehsalı müəssisəsi

- Çörək istehsalı müəssisələri

- Tara istehsalı müəssisələri

- Tikinti materialları istehsalı müəssisələri

- Mebel istehsalı müəssisələri

- Turizm

- Digər emal və sənaye məhsulları istehsalı müəssisələri