İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
MÜRACİƏTLƏRLƏ BAĞLI QANUNVERİCİLİK