İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
MÜVƏKKİL KREDİT TƏŞKİLATLARI HAQQINDA

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 27 avqust 2002-ci il tarixli 779 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”na uyğun olaraq Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin yerləşdirilməsinə müvəkkil kredit təşkilatlarının cəlb edilməsi respublikamızda bank sektorunun dövlətlə maliyyə əməkdaşlığına geniş imkanlar yaratmış, bu sahənin tərəqqisində mühüm rol oynamışdır. 

 

 - Bu Fərmanla Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyət mexanizmi yenidən qurularaq güzəştli kreditlərin səmərəli istifadəsində mühüm rol oynamışdır. Ölkədə özəl sektorun inkişafı və maliyyə imkanlarına çıxışı üçün daha da əlverişli şəraitin yaradılması güzəştli kreditin verilməsində müvəkkil kredit təşkilatı kimi iştirak edən kommersiya banklarının və bank olmayan kredit təşkilatlarının inkişafına da öz müsbət təsirini göstərmişdir. 2002-ci ildə ilk dəfə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları"a uyğun olaraq Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlərin verilməsində müvəkkil kredit təşkilatı kimi seçilmiş 6 kommersiya bankı iştirak edirdisə, hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının sayı artaraq 42-yə (müvəkkil kredit təşkilatlarının siyahısı) çatmışdır. Ölkəmizdə aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanın maliyyə-kredit sistemi, o cümlədən kredit təşkilatları sürətlə inkişaf etmişdir və artıq bazar münasibətlərinin mövcud olduğu bir şəraitdə onlar öz fəaliyyətləri ilə iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsirlərini göstərməkdədirlər.- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il tarixli 224  nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydası”na əsasən Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən lisenziya verilmiş bütün banklar və bank olmayan kredit təşkilatları müvəkkil kredit təşkilatları kimi güzəştli kreditlərin verilməsində iştirak edə bilər. 

 

 

- “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”na uyğun olaraq Sahibkarlığın İnkişafı Fondu ilə müvəkkil kredit təşkilatları arasında Əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanır. Hər maliyyə ilinin əvvəlində Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının qərarı ilə güzəştli kreditlərin verilməsi üçün  vəsaitin müvəkkil kredit təşkilatları arasında limitləşdirilməsi (bölgüsü) aparılır.  Vəsaitin səmərəli bölgüsünün təmin edilməsi məqsədilə hər il fevral ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən müvəkkil kredit təşkilatlarının maliyyə-statistik göstəriciləri barədə Fondun Müşahidə Şurasına müvafiq məlumat təqdim edilir.

 

- Müvəkkil kredit təşkilatları “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”na uyğun olaraq Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitini öz adından və riskləri hesabına yerləşdirirlər və sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsi barədə qərarları müstəqil olaraq qəbul edirlər. Bundan əlavə, “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda da cari bank fəaliyyəti ilə bağlı qərarları qəbul edərkən kredit təşkilatlarının dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarından asılı olmadığı və onların kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə qarışmasının yol verilməz olduğu öz əksini tapmışdır.