İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
MÜVƏKKİL KREDİT TƏŞKİLATLARI

     Müvəkkil kredit təşkilatı dedikdə, güzəştli kredit mexanizmi üzrə vəsaitlərin sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılmasında Fondla əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamış banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və kredit ittifaqları nəzərdə tutulur.

     Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən lisenziya verilmiş bütün banklar və bank olmayan kredit təşkilatları müvəkkil kredit təşkilatları ola bilər.

     Müvəkkil kredit təşkilatları Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitini öz adından və riskləri hesabına yerləşdirirlər və sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsi barədə qərarları müstəqil olaraq qəbul edirlər.

 

Müvəkkil kredit təşkilatlarının siyahısı