İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
NORMATİV SƏNƏDLƏR

Fondun fəaliyyətinə dair normativ sənədlər:

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına investisiya layihələri maliyyələşdirilən (və ya maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan) sahibkarlıq subyektlərində monitorinqlərin aparılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlərin alınması məqsədilə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən təqdim edilən investisiya layihələrinin tərtib edilməsinə dair minimal tələblər

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına kreditlərin verilməsi məqsədilə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən təqdim edilən investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə meyarları

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dair qərar qəbul edilmiş investisiya layihəsi haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsinin inkişafı ilə bağlı nəzərdə tutulan konkret layihələrin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına həyata keçirilməsi məqsədilə müsabiqələrin keçirilməsinə dair meyarlar

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına kreditlərin verilməsində müvəkkil kredit təşkilatı kimi iştirak etmək istəyən banklar və bank olmayan kredit təşkilatları üçün Fondun Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi meyarlar

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına kreditlərin verilməsində müvəkkil kredit təşkilatı kimi iştirak etmək istəyən banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının Fondun Müşahidə Şurasına təqdim edəcəyi sənədlər

 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının sahələri və iqtisadi rayonları üzrə prioritet istiqamətlər

 

Kənd yerlərində kreditin əldə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi və hökumət dəstəyi çərçivəsinin, ixtisaslaşmış kredit agentliklərinin seçimi üçün şəffaf təlimatların, kənd sahibkarlığına dəstək üçün kredit təkliflərinin seçim meyarlarının, həmçinin məcburi köçkünlər üçün xüsusi müddəaların daxil olduğu Fəaliyyət planı

 

 "Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi" nin Tədbirlər Planının 1.4.2 bəndinin icrası məqsədilə hazırlanmış 2018 - 2020- ci illərdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitindən istifadə üzrə Təşviqat Planı