İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
DAXİLİ QAYDALAR