İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
ƏN ÇOX VERİLƏN SUALLAR

ƏN ÇOX VERİLƏN SUALLAR

 

 1. Güzəştli kreditləri əldə etmək etmək üçün sahibkar hara müraciət etməlidir? Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna və ya müvəkkil kredit təşkilatının baş ofisinə gəlmək mütləqdirmi?

Cavab: “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası”na əsasən kreditin ayrılması üçün sahibkarlıq subyektləri rəsmi qaydada aidiyyəti sənədləri təqdim etməklə yalnız müvəkkil kredit təşkilatlarının baş ofisinə və ya filiallarına müraciət edə bilərlər.

 

 1. Sahibkarlıq subyektlərinin Fondun vəsaitlərindən istifadə ilə bağlı müraciətlərinə müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən hansı müddət ərzində baxılır?

Cavab: Müvəkkil kredit təşkilatı müraciətləri qeydiyyata alır və sahibkara müraciətin qeydiyyata alınmasını təsdiq edən müvafiq sənəd təqdim edir. Müvəkkil kredit təşkilatı 10 (on) bank günündən gec olmayaraq öz biznes maraqları və Fondun müəyyən etdiyi investisiya layihələrinin tərtib olunmasına dair minimal tələblər və qiymətləndirmə meyarları əsasında investisiya layihələrini təhlil edərək layihənin maliyyələşdirilməsi və ya maliyyələşdirmədən imtina barədə qərarını sahibkara bildirir. 

 

 1. Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən qiymətləndirilmək üçün təqdim olunmuş layihələrə hansı müddətdə baxılır?

Cavab: Fond 10 (on) bank günü müddətində Fondun vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilmək üçün təqdim olunmuş layihələri ekspertizadan keçirir və kiçikhəcmli kreditlər istisna olmaqla müvəkkil kredit təşkilatlarının təqdim etdiyi investisiya layihələrinin bilavasitə yerində ilkin monitorinqini həyata keçirir. Ekspertizanın nəticəsindən asılı olaraq Fond müraciətlərin təmin olunması və ya onlardan imtina edilməsi barədə müvəkkil kredit təşkilatlarına rəsmi məlumat verir.

 

 1. Müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən kredit vəsaitinin ayrılması barədə Fonda sifariş göndərildikdən sonra kredit vəsaiti hansı müddət ərzində sahibkarlıq subyektinin hesabına köçürülür?

Cavab: Sahibkarlıq subyektləri ilə kredit müqaviləsi bağlandıqdan sonra müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən kredit vəsaitinin ayrılması barədə Fonda sifariş göndərilir. Fond 3 (üç) bank günü ərzində vəsaitlərin müvəkkil kredit təşkilatlarına ayrılmasını təmin edir. Ayrılmış vəsait müvəkkil kredit təşkilatının müxbir hesabına daxil olduqdan sonra kredit təşkilatı 2 (iki) bank günü ərzində vəsaiti sahibkarlıq subyektinin hesabına köçürür və bu barədə Fonda və sahibkarlıq subyektinə məlumat verir.

 

 1. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun güzəştli kredit vəsaitlərinin hədləri nə qədərdir?

Cavab: Kiçikhəcmli kreditlər: 5.000 manatdan 50.000 manatadək; ortahəcmli kreditlər: 50.001 manatdan 1.000.000 manatadək; böyükhəcmli kreditlər: 1.000.001 manatdan 10.000.000 manatadək.

 

 1. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun kreditləri hansı müddətə verilir?

Cavab: Kiçikhəcmli kreditlər üçün-3 (üç) ilədək; ortahəcmli kreditlər üçün- 5 (beş) ilədək; böyükhəcmli kreditlər üçün-10 (on) ilədək.

 

 1. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun kreditlərinə tətbiq edilən illik faiz dərəcələri nə qədərdir?

Cavab: Fondun kreditlərinin illik faiz dərəcəsi 1 faiz, müvəkkil kredit təşkilatlarının tətbiq etdikləri illik faiz dərəcəsi isə 4 faizdən artıq olmamaq şərti ilə, ümumilikdə güzəştli kreditlərin illik faiz dərəcəsi 5 faizədək müəyyən edilir.

 

8.Verilmiş kreditlərlər üzrə ödənişlər necə həyata keçirilir?

Cavab: Sahibkarlıq subyektləri aldıqları güzəştli kreditlər üzrə faiz borclarını hər ayın son iş gününədək ödəməlidirlər. Əsas borc isə güzəşt müddəti bitdikdən sonra qalan müddət ərzində növbəti aydan başlayaraq hər ayın son iş gününədək annuitet qaydada hesablanıb ödənilir.

 

 1. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun kreditlərinə tətbiq edilən güzəşt müddəti nə qədərdir?

Cavab: Kreditlərdən istifadə üzrə güzəşt müddəti, kredit verilmiş hər bir sahibkarlıq subyekti üçün fəaliyyətin xarakterindən asılı olaraq nağd pulun hərəkəti barədə məlumat əsasında müəyyən edilir və kreditin istifadə müddətinin ilk 1/2 dövrünü əhatə edə bilər.

 

10.Sahibkarlığın İnkişafı Fondu vəsaitləri hesabına sahibkarlıq subyektinə ayrılmış kredit vəsaitinin təyintaı üzrə nəzarət necə həyata keçirilir?

Cavab: “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası”nın 9-cu bəndinə əsasən Müvəkkil kredit təşkilatları Fond tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq ildə iki dəfədən az olmayaraq Fondun vəsaitlərinin hər bir sahibkarlıq subyekti tərəfindən investisiya layihəsi üzrə istifadə edilməsinin monitorinqini aparır və bu barədə Fonda hesabat verirlər. Hesabatın strukturu və forması Fond tərəfindən müəyyən edilir. Müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən aparılan monitorinq zamanı güzəştli kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları aşkar edildikdə, müvəkkil kredit təşkilatı güzəştli kreditin və hesablanmış faiz borcunun vaxtından əvvəl ödənilməsini sahibkarlıq subyektindən tələb etməlidir. Sahibkarlıq subyektinin öz öhdəliyini yerinə yetirib-yetirməməsindən asılı olmayaraq, müvəkkil kredit təşkilatı 10 (on) bank günü ərzində məhz bu layihə üzrə əsas kredit və faiz borcunu bütövlükdə Fondun hesabına köçürməlidir. Vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə Fond maliyyələşdirdiyi sahibkarlıq subyektlərində müstəqil monitorinqlər apara bilər. Fond tərəfindən aparılan monitorinq zamanı güzəştli kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları aşkar edildikdə Fondun yazılı tələbinə əsasən həmin sahibkarlıq subyektinə verilmiş güzəştli kredit və faiz borcu müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən sahibkarlıq subyektinin onun qarşısında öhdəliklərini icra edib-etməməsindən asılı olmayaraq 10 (on) bank günü ərzində bütövlükdə Fondun hesabına köçürülür

 

 1. İnvestisiya Layihələrinin elektron idarəetmə sistemində qeydiyyatdan keçmişəm və şifrəni unutmuşam, şifrəni necə bərpa edə bilərəm?

Cavab: İnvestisiya layihələrinin elektron idarəetmə sistemində itirilmiş şifrəni bərpa etmək üçün  Siz və ya etibarnamə ilə müvəkkil etdiyiniz şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxud müraciət etdiyiniz müvəkkil kredit təşkilatı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna (ünvan: Bakı şəhəri, A.M.Şərifzadə küç 172, tel: 433-63-65) müraciət etməklə ad və şifrənizi bərpa edə və elektron idarəetmə sistemi ilə əlaqədar suallarınıza ətraflı cavab ala bilərsiniz.

 

 1. Bu krediti əldə etmək üçün girov tələb olunurmu?

Cavab:Müvəkkil kredit təşkilatları güzəştli kredit vəsaitlərini öz adlarından və öz riskləri hesabına yerləşdirdiklərindən, kreditin risklilik dərəcəsini azaltmaq məqsədilə sahibkarlıq subyektindən girov tələb edə bilər. Kreditin təminatı kimi sahibkarlıq subyektinin təklif etdiyi əmlakın və digər təminat formalarının girov götürülməsinin mümkünlüyü müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən müəyyənləşdirilir.

 

 1. Ödəmə müddətinin uzadılması mümkündürmü?

Cavab: Müvəkkil kredit təşkilatı öz biznes maraqları və Fondun müəyyən etdiyi investisiya layihələrinin tərtib olunmasına dair minimal tələblər və qiymətləndirmə meyarları əsasında investisiya layihələrini təhlil edərək layihənin qiymətləndirilməsi və maliyyələşdirilməsi barədə qərar verir. Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, layihə üzrə kreditdən istifadə və güzəşt müddəti təyin olunur.

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”nda sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş güzəştli kreditlər üzrə kreditin istifadə və güzəşt müddətinin uzadılması nəzərdə tutulmamışdır.

 

 1. İqtisadiyyatın hansı sahəsi ilə məşğul olan sahibkar bu krediti əldə edə bilər?

Cavab: “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”na və Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş Prioritet istiqamətlərdə nəzərdə tutulan sahələr üzrə güzəştli kredit əldə etmək mümkündür. (siyahı)