İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
VERİLMİŞ KREDİT VƏSAİTLƏRİNƏ DAİR STATİSTİK MƏLUMATLAR

VERİLMİŞ KREDİT VƏSAİTLƏRİNƏ DAİR STATİSTİK MƏLUMATLAR

 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2018-ci ilin birinci yarımili ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2018-ci ilin I rübü ərzində maliyyələşdirilmiş layihələrin bölgüsü

 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Mİlli Fondunun 2017 -ci il ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumatı

 

2017-ci ilin 9 ayı ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilmiş layihələrin bölgüsü

 

2017-ci ilin birinci yarım ili ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilmiş layihələrin bölgüsü

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2017-ciı ilin I rübü ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2016-cı ilin III rübü ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2016-cı ilin I yarımili ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2016-cı ilin I rübü ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2015-ci  ilin 9 ayı ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2015-ci  ilin 1-ci yarımilliyi ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2015-ci  ilin 1-ci rübü ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

 

2014-cü il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2014-cü ilin  9 ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2014-cü ilin  1-ci yarımilliyi ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2014-cü ilin  1-ci rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2013-cü il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2013-cü ilin  9 ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2013-cü ilin  1-ci yarımilliyi ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2013-cü ilin  1-ci rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2012-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2012-ci ilin  3-cü rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2012-ci ilin  2-ci rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

2012-ci ilin  1-ci rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2011-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2011-ci ilin 9 ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar
 

2011-ci ilin birinci yarımili ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2011-ci ilin 1-ci rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2010-cu il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2010-cu ilin 9 ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2010-cu ilin yarımili ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2010-cu ilin I rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2009-cu il ərzində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2009-cu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri və kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2009-cu ilin 1-ci yarımili ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri və iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2009-cu ilin 1-ci rübü ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2008-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2007 -ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2006 -cı il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2005 -ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2004 -cü il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri  üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2003 -ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar

 

2002 -ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahələri, kreditin növləri üzrə bölgüsünə dair statistik məlumatlar