İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
FAİZ SUBSİDİYASI MEXANİZMİ

Mövcud kreditlər üzrə subsidiyanın əldə edilməsi şərtləri

 • Faiz subsidiyası pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən və 2020-ci il 10 mart tarixinə aktiv kredit borcu olan sahibkarların kredit təşkilatlarından manatla aldıqları kreditlərə verilir.
 • Faiz subsidiyası kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 10% bəndi həcmində və 2020-ci ilin mart ayından başlayaraq 12 aydan çox olmayan müddətdə ödənilir.

 

Tələb olunan sənədlər

 1. Sahibkarlıq subyektinin müraciəti, o cümlədən məlumatların Fonda ötürülməsinə dair razılığı;
 2. Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının və ya fiziki şəxsin VÖEN-nin, onların qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 3. Sahibkarlıq subyektinin kredit hesabından çıxarış;
 4. Kredit müqaviləsi və ödəniş qrafikinin surəti (kredit xətti üzrə ödəniş qrafiki tələb olunmur);
 5. Kredit hesabatı;
 6. Kreditə dair qısa məlumat (kredit təşkilatı və sahibkarlıq subyekti tərəfindən imza və möhürlə təsdiqlənməklə).

Qeyd: Sənədlərin əsli ilə düz olması müvəkkil kredit təşkilatının səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imza və möhürlə təsdiq edilir, notarial qaydada təsdiq tələb olunmur.

 

Müraciət qaydası

 • Sahibkar faiz subsidiyası almaq üçün kredit təşkilatına müraciət edir.
 • Kredit təşkilatı lazımi sənədləri toplamaqla 10 iş günü ərzində Fonda təqdim edir.
 • Fond 3 iş günü ərzində qərar verərək kredit təşkilatına məlumat verir
 • Kredit təşkilatı 2 iş günü ərzində Fondun qərarını sahibkara bildirir.
 • Kredit təşkilatı tərəfindən vəsaitin köçürülməsi haqqında sənəd təqdim edildikdən 3 gün ərzində vəsait kredit təşkilatının hesabına köçürülür.