İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
FAİZ SUBSİDİYASI MEXANİZMİ