İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
DÖVLƏT ZƏMANƏTİ VƏ SUBSİDİYA MEXANİZMİ