İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun məhsulları barədə məlumat
  Güzəştli kredit mexanizmi Avadanlıq krediti mexanizmi

Subsidiya və zəmanət mexanizmi

www.e-edf.gov.az

Subsidiya mexanizmi
Əhatə dairəsi Prioritet istiqamətlər

Prioritet istiqamətlər
(yalnız avadanlıq alışı)

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr

Kreditin məbləği

5 000 – 10 000 000 manatadək 5 000 – 3 000 000 manatadək 3 000 000 manatadək 5 000 000 manatadək (qalıq məbləğ)

Kreditin faiz dərəcəsi

 5%-dək  9%-dək  15%-dək Faizindən asılı olmayaraq

Kreditin müddəti

 10 ilədək  5 ilədək  3 ilədək Müddətindən asılı olmayaraq

Kredit üzrə güzəşt müddəti

 Kredit müddətinin yarısınadək  12 ayadək  12 ayadək  
Subsidiyanın müddəti      3 ilədək 12 ay (2020-ci ilin martından başlayaraq)
Zəmanətin kreditə nisbəti      60%-dək  
Subsidiya həcmi     Faiz dərəcəsinin 50%-i həcmində Faiz dərəcəsinin 10% bəndi