İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
DƏSTƏK MEXANİZMLƏRİ
  Güzəştli kredit mexanizmi Avadanlıq krediti mexanizmi Subsidiya mexanizmi
Əhatə dairəsi 2021-ci il üzrə Prioritet istiqamətlər

Yalnız avadanlıq alışı Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr

Kreditin məbləği

5 000 – 10 000 000 manatadək 5 000 – 3 000 000 manatadək 5 000 000 manatadək (qalıq məbləğ)

Kreditin faiz dərəcəsi

 5%-dək  9%-dək Faizindən asılı olmayaraq

Kreditin müddəti

 10 ilədək  5 ilədək Müddətindən asılı olmayaraq

Kredit üzrə güzəşt müddəti

 Kredit müddətinin yarısınadək  12 ayadək  
Subsidiyanın müddəti     12 ay (2020-ci ilin martından başlayaraq)
Subsidiya həcmi     Faiz dərəcəsinin 10% bəndi