İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
FONDUN VƏSAITLƏRİNİN İSTİFADƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ

FONDUN VƏSAITLƏRİNİN İSTİFADƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ

-  startap layihələrin dəstəklənməsi;

-  aqroparkların yaradılması;

-  ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;

-  logistik (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı ) və yaşıl market (fermer mağazalarının) mərkəzlərinin yaradılması;

-  müasir tələblərə cavab verən meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçk və orta ölçülü) yaradılması;

-  ət kəsimi, ət və süd emalı müəssisələrinin (o cümlədən kiçk və orta ölçülü) yaradılması;

-  quşçuluğun inkişafı (quşçuluqda dərin emal sahələrinin yaradılması);

-  qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin yaradılması;

-  müasir istixana komplekslərinin yaradılması;

-  intensiv bağçılıq (üzüm, alma, nar, zeytun, badam və. s) və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;

-  texniki bitkiçilik və qərzəkli meyvə istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;

-  müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;

-  müasir suvarma sistemlərinin və tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;

-  informasiya texnologiyalarının və turizmin inkişafı (turizm marşrutları boyunca infrastrukturun inkişafı, mövsümiliyi azaldan, eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi);

-  digər sahələrdə (yüngül, kimya, maşınqayırma, qida və s.) müəssisələrin yaradılması;

-  idxaləvəzləyici qida və qeyri-qida məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması;

-  kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənclər, qadınlar, əlillər və məcburi köçkünlər) inkişafı.