İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
TƏRTƏR RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR