İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
AĞDAM RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR