İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
OĞUZ RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR