İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
NAFTALAN RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR