İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
SABİRABAD RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR