İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
BİLƏSUVAR RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR