İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
AĞDAŞ RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR