İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
XIZI RAYONUNDA YERLƏŞƏN FİLİALLAR